вторник, 9 април 2019 г.

Състезателна математика


Предназначението на помагалото „Състезателна математика” за 3. клас е да подпомогне учениците за постигане на отлични резултати по математика в училище и при явяване на математически състезания. Съдържанието на учебното помагало е гаранция за постигане на най-висок успех, тъй като осигурява сериозна и пълна подготовка.
Занятие №1 Входно ниво
Занятие №2 Ребуси
Занятие №3 Цифри и числа
Занятие №4 Да започнем от края (рачешки задачи)
Занятие №5 Логически задачи с таблици 
Занятие №6 Задачи за възраст и години
Занятие №7 Текстови задачи – моделиране с отсечки
Занятие №8 Колко са фигурите? 
Занятие №9 Откриване на закономерности
Занятие №10 Измислени действия
Занятие №11 Задачи от движение – I част
Занятие №12 Задачи от движение – II част
Занятие №13 Задачи с клечки
Занятие №14 Времето тече
Занятие №15 Да се подредим в колона или редица
Занятие №16 Задачи за „глави и крака”
Занятие №17 Магически квадрати
Занятие №18 Обиколка на фигури – I част
Занятие №19 Обиколка на фигури – II част
Занятие №20 Аритметични ребуси
Занятие №21 Номериране на страници
Занятие №22 Колко е теглото? Колко трябва да платим?
Занятие №23 Намиране  на неизвестно число
Занятие №24 Задачи за съобразителност и наблюдателност
Занятие №25 Задачи за вероятности и множества
Занятие №26 Преглед на знанията по математика
Отговори

Няма коментари:

Публикуване на коментар